Bel ons nu

035 - 69 123 13
 

Behandeltijden

Ma - Vrij 08:30 - 17:00
Di 08:30 - 20:30


Bent u niet tevreden over uw behandeling?

De bij NVM-mondhygiënisten aangesloten mondhygiënisten werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een NVM-mondhygiënist dan ook aan het juiste adres. De NVM-mondhygiënist is de specialist op het gebied van preventie en streeft ernaar om samen met u voor u de meest optimale mondgezondheid te bereiken.

De patiënt staat bij de NVM-mondhygiënist op de eerste plaats, maar er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen.

1 Bespreek uw klacht met uw monhygiënist

Indien u ontevreden bent, of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat u dit eerst met uw behandelend mondhygiënist bespreekt. Wellicht kunt u samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt, zal de mondhygiënist u doorverwijzen naar de NVM- klachtenregeling bij de skge.

2 NVM - Klachtenregeling

De klachtenregeling bij de skge is gratis voor patiënten. De klacht wordt in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en staat tussen partijen in. De klachtenfunctionaris probeert, in een bemiddelingstraject, samen met u en de mondhygiënist, tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist of aan NVM-mondhygiënisten.

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij skge. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris binnen één week telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek kunt u uw hele verhaal kwijt aan de klachtenfunctionaris. Tevens bespreekt de klachtenfunctionaris de mogelijke manieren voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris belt daarna met de mondhygiënist om uw klacht over te brengen. De mondhygiënist krijgt de kans om op uw klacht te reageren. 

Uw klacht wordt in principe binnen zes weken afgehandeld. Als het nodig is, kan er vier weken extra tijd worden genomen. Het traject bij de klachtenfunctionaris wordt afgesloten met een schriftelijke reactie van de mondhygiënist op uw klacht.

3 Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Een andere, meer laagdrempelige mogelijkheid is de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze geschilleninstantie is door alle beroepsorganisaties in de mondzorg opgericht en doet uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie
is gerechtigd uitspraak te doen in zaken met een schadebedrag tot maximaal € 25.000. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt € 75. Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.

Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang heeft tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gang van zake zijn altijd ter beoordeling van de Geschilleninstantie. Voor meer informatie of het indienen van een klacht: www.skge.nl Voor het klachtenformulier: www.skge.nl/klachtenprocedure

Witte tanden? Wij verwijzen u graag door.

Op 1 november 2012 treedt de nieuwe cosmeticawet in werking. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit treft een nieuwe maatregel op basis van europese richtlijnen. In deze wet is de maatregel met betrekking tot tanden bleken opgenomen. In de richtlijn wordt de vrijgevestigde mondhygienist niet gekend. Ook worden de percentages in de producten veranderd.

Concreet betekent dit dat wij op dit moment niet actief zijn met het bleken van tanden. We wachten de adviezen van de Nederlands vereniging van Mondhygienisten af.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij verwijzen u op verzoek graag door!

Slechte Adem? Uw mondhygiëniste helpt u ervan af!

Een slechte adem (halitose) kan worden veroorzaakt door aandoeningen van o.a. keel, neus, infecties van de bovenste luchtwegen of maag. Maar meestal wordt een slechte adem veroorzaakt door een slechte mondhygiëne, ontsteking van het tandvlees en/of aanslag op de tong.

Uitgebreide professionele gebitsreiniging en een goede mondhygiëne instructie zijn vaak voldoende om u van uw klachten af te komen. Soms bevindt zich op de tong een laag aanslag. U kunt de aanslag van uw tong verwijderen met een tongreiniger.

Het belang van een goede mondhygiëne bij kinderen

Bij de behandeling van kinderen wordt er veel tijd uitgetrokken. Door middel van goede informatie en instructie aan ouder en kind met daarnaast preventieve maatregelen zoals fluoride applicaties en voedingsadvies worden kinderen begeleid in hun dagelijkse zorg voor het gebit.

Vanaf 2 jaar kunt u uw kindje meenemen naar de mondhygiënist.

Het doel is om het kind te laten wennen. Laat het maar lekker rondlopen of meekijken als u zelf behandeld wordt.

Vanaf 3 jaar is het mogelijk om in de mond van uw kindje te kijken.

Met behulp van een spiegeltje kunnen we dan bijvoorbeeld “tandjes tellen”. Uw kindje hoeft dan niet persé plaats te nemen op de stoel maar het mag natuurlijk wel. Soms willen ze graag bij een ouder op schoot en soms komen ze voor me staan met hun mondje wijd open. Als het niet lukt dan is dat helemaal niet erg, volgende keer proberen we het nog een keer. Als er gekeken moet worden naar aanleiding van een vraag of probleem dan kan dat makkelijk. Uw kindje zal er geen trauma van overhouden, op deze leeftijd onthouden ze deze kleine incidentjes nog niet.

Vanaf 4 jaar gaan we serieuze ½ jaarlijkse controles uitvoeren. 
Soms is er al sprake van tandbederf en dan zal dat behandeld worden. Over het algemeen verloopt dat zonder problemen. Ga in ieder geval elk half jaar voor controle met uw kind naar de tandarts of mondhygiënist. Ook al gaat u zelf maar 1x per jaar.

Tandvleesontsteking

Tandvleesontsteking is een infectie waarbij schadelijke bacteriën via het tandvlees uw lichaam kunnen binnendringen met mogelijke gevolgen.
Het risico dat u ontstoken tandvlees krijgt neemt toe wanneer u rookt of aan bepaalde ziektes lijdt, zoals bijvoorbeeld Diabetes.

  • Gezond tandvlees is licht roze van kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen heen
  • Ontstoken tandvlees komt op elke leeftijd voor, maar het meest bij volwassenen
  • Ontstoken tandvlees is rood en gezwollen (Gingivitis). Ook kan het tandvlees wat slapper zijn en gemakkelijk bloeden tijdens het poesten

Parodontitis

Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen, om dieper in de ruimte tussen de tand en gingiva, te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd.

De schadelijke producten van de bacteriën in de pocket zorgen ervoor dat het lichaam afweercellen en ontstekingseiwitten in dit gebied gaat loslaten. Het gevolg van deze strijd is dat ook het kaakbot en de ligament vezels tussen de wortel en het bot worden afgebroken. Hierdoor zal de pocket dieper worden. Links is plak, die zich in de pocket bevindt, te zien. Dit wordt subgingivale plak genoemd. In deze pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Ongeveer 10-15% van de Nederlanders lijdt aan ernstige parodontitis

Wanneer de mondhygiëne onvoldoende is (geweest), kan het tandvlees zodanig zijn ontstoken dat ook het steunweefsel dat zich onder het tandvlees bevindt, is aangedaan. Behandeling bestaat dan uit het schoonmaken van de tandoppervlakken onder het tandvlees gecombineerd met instructie mondhygiëne.
Hier zijn meerdere afspraken voor nodig.